Aktuell plats: Hem -  Uggs Sverige Rosa ekonomin Den solenergi kaskad kylsystem utvecklas

Uggs Sverige Rosa ekonomin Den solenergi kaskad kylsystem utvecklas

Uggs Sverige Rosa

Utvecklingen av tvådimensionella former till jämvikt former utreds för två kinetiska mekanismer, yta diffusion och ytan fäst begränsade kinetik. Kvalitativa skillnader finns som kan användas i experiment för enkel distinktion mellan de två mekanismer, och hitta topologiska förändringar inte förväntas för motsvarande isotropa problem. Vi utnyttjar de matematiska utveckling för ytan evolution och jämviktsproblem när ytenergi anisotropi är 'kristallin', så extrem att kristaller är fullt mångfacetterad. Vi bekräftar förutsägelsen att med denna anisotropi dessa problem är lättare lösas än för mindre anisotropier, och tekniker som utvecklats kan även vara användbar för att approximera isotropa problem. Energi Uggs Sverige Pris bevarande och miljöskydd är nycklar till en hållbar utveckling av den inhemska ekonomin. Den solenergi kaskad kylsystem utvecklas. Systemet består av el-driven ångkompression kylsystem och sol-driven ånga absorptionskylsystem. Ångan kompressionskylanläggning är ansluten i serie med ånga absorptionskylsystem. Uggs Sverige Rosa Köld och lösnings reservoarer är utformade för att lagra potential att hålla systemet kontinuerligt arbeta utan solljus. Resultaten indikerar att systemet erhåller ganska högre COP jämfört med det konventionella kylsystemet ångkompression. COP av de nya typ ånga kompressionskylanläggning ökar när solljuset blir intensiv.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer