Aktuell plats: Hem -  Uggs Stockholm Återförsäljare i aviär immunologi beskrivs med betoning

Uggs Stockholm Återförsäljare i aviär immunologi beskrivs med betoning

Uggs Stockholm Återförsäljare

Detta dokument beskriver de metoder som rekommenderas för användning av händelserelaterade hjärnpotentialer (ERP) i kliniska forsknings- och recensioner applikationer till en mängd olika psykiatriska och neurologiska sjukdomar. Tekniker presenteras för framkallande, inspelning, och kvantifiera tre stora kognitiva komponenter med bekräftad klinisk användbarhet: mismatch negativitet Uggs Stockholm Återförsäljare (MMN), P300, och N400. Markerad finns också tillämpningar av var och en av de komponenter som metoder för att undersöka centrala nervsystemet patologi. Riktlinjerna är avsedda att hjälpa utredarna som använder ERP i klinisk forskning, i ett försök att ge tydliga och koncisa rekommendationer och därmed att standardisera metoder och underlätta jämförelser av data över laboratorier. Vikten av fjäderfä, särskilt kyckling, som en näringskälla fortsätter att öka globalt. Dessutom zoonotiska smittsamma sjukdomar som fågelinfluensa viruset inte bara fortsätta att påverka fjäderfäproduktion, men också utgöra ett växande hot mot folkhälsan. Detta översyn diskuteras vikten av fjäderfä i både jordbruks- och folkhälso arenor. Den senaste utvecklingen i aviär immunologi Uggs Kopior beskrivs, med betoning på värd-patogen interaktioner och notera skillnader från däggdjurssystem. Nästa generations teknik inklusive funktionsgenomik och målinriktad genavbrott (t.ex. zinkfinger nukleaser och meganucleases) diskuteras som nya metoder för inte bara förstå immunsvar hos fjäderfä, men också som nya sjukdomsinterventionsstrategier.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer