Aktuell plats: Hem -  Uggs Skor Till Barn och excitestater och att oligophenyleneethynylenes representerar

Uggs Skor Till Barn och excitestater och att oligophenyleneethynylenes representerar

Uggs Skor Till Barn

Detta översyn fokuserar på en ny strategi för att utforma kovalent länkade och elektroniskt kopplade porfyrin system för att uppnå långväga fotoinducerad elektronöverföring. Vi visar att fästa en π-konjugerad bro direkt på meso positionen av porfyrin via en etynyl- eller etenyl koppling ger betydande elektronisk koppling både på grund- och excitestater och att oligophenyleneethynylenes representerar lämpliga distanser för att hjälpa laddningsseparation mellan porfyriner . De kan faktiskt uppvisa trådliknande beteende och främja snabb Ugg Bästa Pris interchromophore laddningsseparation över avstånd upp till 4,5 u0026 nbsp; nm. Dessa senare elektroniskt kopplade dyader representerar attraktiva fotokemiska system för att bygga mer komplexa matriser för solenergi omvandling eller för molekylära elektroniska tillämpningar. En ny metod för modell minskning av linjära system presenteras, baserade på Chebyshev rationella funktioner, använder Harmony Sök (HS) algoritm. Först, är den fulla ordersystemet expanderas och sedan en uppsättning parametrar i en fast konstruktion bestäms, vars värden Uggs Skor Till Barn definierar det reducerade ordersystemet. De värden erhålls genom att minimera felen mellan ll första koefficienterna i Chebyshev rationell utbyggnad av fulla och reducerade system fungerar, med hjälp av HS-algoritmen. För att säkerställa stabiliteten är Routh kriterium som används som begränsningar i optimeringsproblemet. Att presentera förmågan av den föreslagna metoden, är tre testsystem minskas. De erhållna resultaten jämförs med sådana andra existerande tekniker. De erhållna resultaten visar den noggrannhet och effektivitet av den föreslagna metoden.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer