Aktuell plats: Hem -  Uggs Skor Barn kontroll En lämplig pre korrigering sprickbildning teknik

Uggs Skor Barn kontroll En lämplig pre korrigering sprickbildning teknik

Uggs Skor Barn

Frågan om hälsosamma miljöer för lärande blev en samlingspunkt i ett peer forskargrupp vid ett universitet, där en förändring av fysisk mötesplats galvaniserad en diskussion om att förlora och hitta utrymmen på sig att lära känna och lära. Denna uppsats presenterar en 'vykort' konversation utforska i presentationsformer våra erfarenheter av dessa platser som studenter och forskare. Vi presenterar detta som ett exempel på en arts baserad metod som ger upphov till teman försummade sätt att veta och lära, och längtan efter utrymmen för kreativitet och samarbete. Vi erbjuder representationer av och reflektioner om erfarenhet i syfte att ytterligare diskussion om vad det innebär för universiteten att vara friska inställningar för studenter och personal i en ålder av akademiskt entreprenörskap. De krav som optisk närhetskorrigering (OPC) på masker, dvs mönstergenerering, behandlas. Torr etsning av MoSi föreslås att ta itu med behovet av förbättrad upplösning. E-beam närhetskorrigering (EPC) används för noggrannare linjebredden kontroll. En lämplig pre-korrigering sprickbildning teknik presenteras. En MoSi baserade inbäddade fasförskjutning mask (5X) har producerats med en kritisk dimension 0,3 pm med OPC korrigerade uppgifter. Mycket Ugg Online Shop exakt linjebredd kontroll uppnåddes genom reduktionen av elektronstrålenärhetseffekt och linjäritetsfel till mindre än 3%. Uggs Skor Barn Effekten av OPC och EPC på masker genomströmning diskuteras. En alternativ OPC strategi föreslås som är mer förenlig med kraven exponering rutnät.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer