Aktuell plats: Hem -  Uggs Rea Usa tillväxt eller förändring En strategisk planeringsmodell

Uggs Rea Usa tillväxt eller förändring En strategisk planeringsmodell

Uggs Rea Usa

Begreppet kapacitet att absorbera turismen har fått stor uppmärksamhet, men åtgärder för kapacitets har sällan tillämpats på turismplaner. Detta Ugg På Nett tomrum kan hänföras till varierande tolkningar av innebörden Uggs Rea Usa av kapaciteten, komplexiteten i att bedöma och förutsäga effekter, och motstånd mot införandet av gränser för tillväxten. I detta dokument är olika tolkningar av turistkapacitet diskuteras, däribland inneboende antaganden och potentiella tillämpningar. Slutsatsen är att konceptet bäst kan tillämpas på ett systematiskt planeringsprocess som innefattar ingen a priori antagande om optima eller yttersta gränser för tillväxt eller förändring. En strategisk planeringsmodell rekommenderas som omfattar inrättandet av mål, löpande utvärdering av effekterna, och valfri användning av gränser. Vi studerar de ekonomiska fördelarna med att använda kredit scoringmodeller. Vi bidrar till litteraturen genom att relatera den diskriminerande effekten hos en credit scoring modell till den optimala kreditbeslut. Med tanke på mottagaren driftskarakteristik (ROC) kurva, härleda vi (a) vinstmaxime cutoff och (b) prissättning kurvan. Med hjälp av dessa två begrepp och en blandning av dessa, studerar vi en stiliserad lån marknadsmodell med banker skiljer sig i kvaliteten på deras credit scoring modell. Även för små kvalitetsskillnader, är variationen i lönsamheten bland långivare stora och ekonomiskt betydelse. Vi avslutar vår analys genom att kvantifiera effekten på vinsten när information läcker från en konkurrents scoring modell på marknaden.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer