Aktuell plats: Hem -  Uggs Rea i både användning och prestanda utan

Uggs Rea i både användning och prestanda utan

Uggs Rea

Extremitet frakturer är en vanlig skada, med nästan 1,5 u0026 nbsp; miljoner fall som rapporterats i USA 1998. Behandling innebär ofta långa perioder av immobilisering. Denna rapport beskriver användningen av en Gortex gjuten liner med ett ämne som kunde engagera Uggs Rea sig i simning och dykning under läkningsprocessen. Vi rapporterar att en Gortex gjuten liner kan övervägas för en aktiv patient som är angelägen om att återvända till begränsad verksamhet under frakturläkning. Tydligen på grund av bristande kunskap om deras existens, för närvarande läkare underutilizing denna metod för gjutning i aktiva patienter. Användningen av Gortex liners andra håll har rapporterats ha högre patient och läkare tillfredsställelse i både användning och prestanda, utan rapporterade negativa effekter på resultatet. Mobiltelefoner är ett genomgripande ny kommunikationsteknik, särskilt bland högskolestudenter. Denna uppsats undersöker högskolestudenter 'mobiltelefon-användning ur ett beteende och psykologiskt perspektiv. Använda både kvalitativa (fokusgrupper) och kvantitativa (enkät) tillvägagångssätt tyder studien dessa individer använda enheterna för en rad olika syften: att hjälpa Ugg Australia dem känna sig trygga, för ekonomiska fördelar, att hantera tid effektivt, för att hålla kontakten med vänner och familjemedlemmar, et al. Den grad i vilken individerna är beroende av mobiltelefoner och vad de ser som negativ av deras användning undersöks också. Resultaten tyder på människor har olika känslor och attityder till mobiltelefon-användning. Denna studie fungerar som en grund på vilken framtida studier kommer att byggas.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer