Aktuell plats: Hem -  Uggs På Svenska är robust under dåliga belysningsförhållanden och

Uggs På Svenska är robust under dåliga belysningsförhållanden och

Uggs På Svenska

Denna uppsats presenterar en algoritm för extraktion (detektion) och erkännande av registreringsskyltar i trafiken videodatamängder. För registreringsskylt upptäckt, vi införa en metod som gäller såväl globala kant funktioner och lokala Haar-liknande funktioner för att konstruera en kaskad klassificerare bestående av 6 lager med 160 funktioner. Tecknen på en registreringsskylt bild extraheras genom en metod baserad på en förbättrad blob upptäckt algoritm för borttagning av oönskade områden. För registreringsskylt erkännande (dvs teckenigenkänning), är en öppen källkod OCR modifieras och används. Vårt föreslagna systemet är robust under dåliga belysningsförhållanden och för att flytta fordon. Vårt övergripande systemet är effektivt Uggs På Svenska och kan användas i realtidsapplikationer. Experimentella resultat demonstreras med användning av en trafik video. Tidsindex [4] är ett index struktur byggd för att påskynda åtkomst av data med giltiga tider uppfyller vissa givna förutsättningar. Tyvärr dess utrymme komplexitet är O (n2), där n är Uggs Återförsäljare Göteborg det antal tidsintervall lagras. Som ett resultat, är hög disk I / O overhead upplevt i olika verksamheter såsom insättning och borttagning av ett tidsintervall (O (n)) och intervallet skärningsoperation (O (n2)). En ny indexstruktur föreslås att använda ett B + -träd som underliggande strukturen. Dess utrymme komplexitet reduceras från O (n2) till O (n). Tids komplexitet insättning och deletion av ett intervall reduceras från O (n) till O (log n), och att för intervall korsningen reduceras från O (n2) till O (log n + F) där F är den tid som används att rapportera korsningar.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer