Aktuell plats: Hem -  Uggs Kopior Sverige annat kontroller för obemärkt tidningen kategori

Uggs Kopior Sverige annat kontroller för obemärkt tidningen kategori

Uggs Kopior Sverige

Vi undersöker hur erbjuda digitalt innehåll påverkar efterfrågan på tryckta tidskrifter. Med hjälp av en sökbar webbplats arkiv, mäter vi Uggs Kopior Sverige det digitala innehåll som erbjuds av ett prov av amerikanska konsumenttidningar från 1996 till 2001. Vi finner starka belägg för att digitalt innehåll cannibalizes utskriftsförsäljning. I genomsnitt avböjer en tidskrifts tryck upplaga ca 3-4% när det erbjuder en webbplats. Dock varierar effekten med den typ av digitalt innehåll som erbjuds. Erbjuder digital tillgång till hela innehållet i den nuvarande tryckta tidningen minskar utskrifts försäljningen med cirka 9%. Vi finner inga bevis för att det digitala innehållet kompletterar tryckta tidskrifter. Dessa resultat är robusta för att bland annat kontroller för obemärkt tidningen, kategori, och tidseffekter samt kontroller för effekten av samtidiga prisändringar och andra faktorer. A B.C.S. typ av teori (se Bardeen, Cooper och Schreiffer, Phys. Rev.108, 1175 (1957)) skissas för mycket smutsiga supraledare, där elastisk spridning av fysiska och kemiska föroreningar är stor jämfört med energigapet. Uggs Online Sale Denna teori bygger på att para varje-elektrontillstånd med dess exakta tids omvänt, en generalisering av k upp, -k ned pairing av BCS teori som är oberoende av sådan spridning. En sådan teori har många kvalitativa och några kvantitativa punkter överenskommelse med experiment, särskilt med specifik värmedata, mätningar energi gap och övergångstemperatur kontra föroreningskurvor. Andra typer av ihopkoppling som har föreslagits är inte kompatibla med förekomsten av smutsiga supraledare.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer