Aktuell plats: Hem -  Uggs Kopior inbäddade i korta segment av tal

Uggs Kopior inbäddade i korta segment av tal

Uggs Kopior

Sex / s / misarticulating barn, två normal artikulera barn och fyra vuxna identifierat en mängd / s / produktioner som vanligt och defekt. De / s / prover inbäddade i korta segment av tal skarvade från meningen upprepningar av samma åtta barn. Resultaten tyder på att varje misarticulator kunde identifiera åtminstone en del av sina egna produktioner som defekt. Även om inga statistiskt signifikanta skillnader visades mellan grupperna, de två lateralizing ämnen uppvisade sämre identifierings poäng på defekta / s / poster än gjorde de andra grupperna, möjligen indikerar något sämre hörsel övervaknings förmågor. Inkluderat är en diskussion om processuella överväganden är viktiga för forskning av denna typ. Silver beläggning av medicinska anordningar tros hindra aktivering associerad infektion. Flera in vitro och in vivo studier, liksom kliniska observationer på silver nylon, silvermärg stift, silveroxid Foley katetrar och silverbelagda kärlproteser har utförts under de senaste 30 åren. Ändå randomiserade kliniska studier som visar Uggs Kopior effekten av Ugg Pris sådana belagda medicintekniska produkter i högriskpatientpopulationer är sällsynta, har behandlat ett mycket litet antal patienter eller är kontroversiella. Fysikalisk-kemiska, farmakologiska och mikrobiologiska data som förklarar den antimikrobiella effekten av silver i profylax av implantat presenteras här, liksom den vetenskapliga bakgrunden för de etablerade kliniska fördelarna med silver-preparat i brännskador.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer