Aktuell plats: Hem -  Uggs Butikk I Oslo och andra kommande 10 sek efter

Uggs Butikk I Oslo och andra kommande 10 sek efter

Uggs Butikk I Oslo

Frakturer på lillfingret metakarpal är vanliga, och är ofta förknippade med betydande mjukdelssvullnad och uppkomsten av rotations felställning när fingrarna böjs. Vår hypotes är att mjukvävnad svullnad orsaker denna uppenbara rotations deformitet av böjda lillfinger. Den fjärde intermetacarpal utrymmen tre av författarnas icke-dominanta hand injicerades med saltlösning. Efter injektion, alla händer uppvisade utseende inre rotation av lillfingret. Den genomsnittliga förändringen i rotation var 16 ° och den maximala var 25 °. Det fanns ingen förändring i planet för nagelplattan i anknytning oavsett handen. Vi drar slutsatsen att mjukdels svullnad kan orsaka uppkomsten av inre rotation av den böjda lillfinger i frånvaro av fraktur. I två experiment ämnen visades olika färg 1-sek lampor, en nära slutet av en 4-sek UCS och andra kommande 10 sek efter UCS uppsägning och 25 sekunder innan nästa UCS. Uggs Butikk I Oslo För vissa grupper av UCS var stark elektrisk stöt; för andra var det en ton som försöks instruerades att föreställa sig var en stark chock. De primära uppgifterna var förändringar i semantiska differential betyg av lamporna före och efter 12 'conditioning' försök. Det fanns inga skillnader mellan grupperna. I ett tredje Uggs Skor Din Sko experiment en 6-sekunders fördröjning CS användes för GSR luftkonditionering, vissa patienter som fick faktisk chock och andra låtsas chock. Endast den förra visade konditione. Resultaten diskuteras i termer av en modell av experimentell efterfrågan.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer