Aktuell plats: Hem -  Uggs Australia Usa är informerade och medvetna om säkerhetsriskerna

Uggs Australia Usa är informerade och medvetna om säkerhetsriskerna

Uggs Australia Usa

På grund av den intensifierade behovet av förbättrad informationssäkerhet, har många organisationer etablerade informations program för säkerhetsmedvetenhet att säkerställa att deras anställda är informerade och medvetna om säkerhetsriskerna och därigenom skydda sig själva och sin lönsamhet. För att en säkerhetsmedvetande program för att höja värdet på en organisation och samtidigt bidra till området för informationssäkerhet, är det nödvändigt att ha en uppsättning metoder för att studera och mäta dess effekt. Syftet med denna uppsats är att rapportera om utvecklingen av en prototyp modell för att mäta informationssäkerhet medvetenhet i ett internationellt gruvbolag. Efter en beskrivning av modellen, är en kort diskussion om ansökan leder presenteras. alkoholanvändningen bland högskolestudenter har blivit ett stort folkhälsoproblem. Bland denna grupp, intercollegiate idrottare löper särskilt stor risk för överdriven alkoholkonsumtion och resulte negativa alkoholrelaterade konsekvenser. Syftet med vår granskning var att systematiskt undersöka tre huvudfrågor som rör Ugg Pris alkoholkonsumtion bland intercollegiate idrottare: (a) prevalens och alkohol konsumtionsmönster i denna grupp, särskilt i jämförelse med de kollegiala nonathletes; (B) de olika faktorer som kan motivera eller Uggs Australia Usa uppmuntra alkoholanvändning bland intercollegiate idrottare, främst idrottsrelaterade individuella och miljömässiga variabler; och (c) överväganden för att utföra alkoholrelaterade insatser med intercollegiate idrottare.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer