Aktuell plats: Hem -  Uggs Australia Online konstruktion Grannskaps omvårdnad är kanske den

Uggs Australia Online konstruktion Grannskaps omvårdnad är kanske den

Uggs Australia Online

Flera nya brittiska hälsopolitiska initiativ omfattar idéer förstått eller ens uttryckligen inbegriper geografisk plats som en central teoretisk konstruktion. Grannskaps omvårdnad är kanske den mest kända senaste exemplet. Dessa initiativ är inte utan gemensamma drag, och papperet börjar med en typologi av rollerna som geografisk plats spelar i hälsopolitiken. En andra avsnittet får särskild hänsyn till grannskapet omvårdnad. För det tredje pappret beskriver de sociala teoretiska debatterna kring Uggs Butik Göteborg geografiska ingångar till hälsopolitik: idéer såsom samhällstjänst och tätort. Det föreslås att rumsliga föreställningar i hälsopolitiken avspeglar en komplex blandning av sociologiska antaganden som givande kan anses i ljuset av Gidden begrepp locale. En högkänslig mikro seismisk Fiber Bragg-gitter (FBG) sensorsystem baserade på smal linjebredd distribuerad återkoppling (DFB) laser realiseras genom att använda filtrerings demodulering. Känslighet hos mikro seismiska FBG sensor ligger på strukturen hos sensorskalet och formen på reflektiviteten spektrum FBG. Experiment på sensorsystemets frekvens karaktär har gjorts. Resultaten visar att denna sensor har den minsta acceleration 1mm / s2. Experimenten på kolgruva utställning som sensorn kan användas för att mäta mikro seismiska sigmals. Så FBG sensorn är möjligt att ha praktisk användning för att mäta mikro seismiska signaler eftersom sensorn har Uggs Australia Online hög känslighet och är lätt att framställas, har det bra låg svarsfrekvens och utfrågningssystemet är enkel, låg kostnad.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer