Aktuell plats: Hem -  Uggs Australia Eu av nya typer av cell cell kommunikationsvägar

Uggs Australia Eu av nya typer av cell cell kommunikationsvägar

Uggs Australia Eu

Den senaste tidens erkännande av nya typer av cell-cell kommunikationsvägar utmanar klassiska teorier om cell autonomi. Bevis på funktionell 'proteomet blanda' bland samverkande celler, särskilt immunceller, stöder uppfattningen att ingen cell är en ö, och att även dessa 'unsplittable' enheter är faktiskt inte självständiga. Vi sammanfattar olika mekanismer för intercellulär överföring av proteiner-trans-endocytos, trogocytosis, exosomal transporter transporttjänster genom nanorör, och cellkontakt beroende intercellulära överföring av intracellulära proteiner inklusive onkogen Ras. Dessa fenomen föreslå nya spännande möjligheter för proteome forskning, med fokus på systemnivå proteomik som präglar cellinnehåll och funktioner i samband med intercellulära proteinöverföring. Den sista kon av Ure-ox, Bosprimigenius Bojanus, som överlevde i Europa och därmed i hela världen, dog en naturlig död år 1627 i Jaktorowska Urskogen ligger cirka 60 km sydväst om Warszawa. denna magnifika art hade länge varit under särskilt skydd av de polska kungarna, och jakt det var en del av den strikt respekteras 'jus Regale'. Kungens kommissionärer tvingades lämna rapporter Uggs Australia Eu om status för Ure-oxar, vilket ger en detaljerad historia Ure-ox i sin sista tillflyktsort under åren 1510 till dess utrotning i 1627. I cirklarna är intresserade av naturskydd, ett Projektet utvecklas för att uppföra en naturlig storlek monument av Bosprimigenius nära den plats där den Billiga Uggs På Tradera sista representanten för detta djur levde och dog ut.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer