Aktuell plats: Hem -  Uggs Återförsäljare Malmö inget mindre än att utarbeta nya

Uggs Återförsäljare Malmö inget mindre än att utarbeta nya

Uggs Återförsäljare Malmö

Utmaningen för FN och för alla offentligt finansierade institutioner som distribuerar överskott för internationella behov är inget mindre än att utarbeta nya globala mekanismer för insamling och fördelning av överskott som genereras i en global ekonomi. En minimalistisk tolkning av när enskilda regeringar kan och inte kan ge kollektiva nyttigheter har utövat starka influenser på uppfattningar beträffande vad som är lämpligt på internationell nivå och med hänsyn till finansieringen av internationella institutioner. Det finns en stark enighet Uggs Återförsäljare Malmö om en viktig rad internationella sociala varor. Tre typer av finansieringsalternativ bör prioriteras i politiken forsknings-avgifter för användningen av de globala resurserna, monetära åtgärder och internationell beskattning. I denna uppsats anser vi att restlagerproblem med fuzzy rest så att restmängden är en triangulär luddig nummer. Antag och betecknar de skarpa ekonomiska restnoterad och orderkvantiteter respektive Köpa Uggs I Sverige i den klassiska inventeringen med rest modell. Enligt fyra order relationer och s1, s0, s2 (s1 u0026 lt; s0 u0026 lt; s2) hittar vi medlemskapsfunktion oskarp kostnadsfunktion och deras centroid. Vi får också den ekonomiska orderkvantiteten q ** och ekonomiska restmängden s ** i luddiga bemärkelse. Vi drar slutsatsen att, efter att ha löst förlagan i fuzzy mening, är den totala kostnaden något högre än den i den skarpa modellen; Men tillåter det bättre användning av de ekonomiska luddiga mängder som uppstår med förändringar i beställningar, leveranser och försäljning.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer