Aktuell plats: Hem -  Ugg Sverige Rea med denna artikel är att undersöka

Ugg Sverige Rea med denna artikel är att undersöka

Ugg Sverige Rea

Vi rapporterar om en effektiv andra harmoniska generationen i period polade KTiOPO4 (ppKTP) vid 423 nm pumpas av en Ti: Sapphire solid state lasersystem. En övergripande optisk verkningsgrad på över 60% omvandling uppnåddes i måttlig ineffekt av 400 mW. Den olinjära kristallen användes i experimenten var en första ordningens kvasi-fasanpassade flux-odlat KTP-kristall (period 4 ^ m, längd 10 mm). Kristallen har en enkelpass effektivitet 1,38 ± 0,08% / W cm konvertering och placerades i en ringhålighet. Vi har visat stabil Uggs Online Sale drift med en genererad cw effekt vid 423 nm på upp till 225 mW. Med en svepande hålighet vi genererat 425 mW toppeffekt med en incident pumpkraft 680 mW. Vid denna effektnivå var det inte möjligt att låsa kaviteten på grund av en bistabilitet orsakad av lokal uppvärmning av kristallen. Historiskt barnprogram på universitetet / campus startade i början av 1900-talet med etableringen av moderkooperativ och laboratorieskolor. På 1970-talet dök barnprogram som var hängivna främst familjen service. Syftet med denna artikel är att undersöka en omfattande campus barnomsorg modellen som den står inför komplexa frågor och utmaningar i reconceptualizing och / eller omstrukturering för att möta kraven från den undervisning, forskning och service uppdrag av ett universitet / högskola systemet. Denna modell är konceptualiseras som integrativ, flexibel, lyhörd Ugg Sverige Rea för olika behov, och utbildningsmässigt skiftande. Den innehåller olika nivåer av utbildad personal och tillhandahåller ett brett utbud av forskningsmöjligheter.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer