Aktuell plats: Hem -  Ugg Stockholm Insole som ställer relevanta frågor och statistiker

Ugg Stockholm Insole som ställer relevanta frågor och statistiker

Ugg Stockholm Insole

Rationell förvaltning beror på tillhandahållandet och korrekt användning av information om bestämningsfaktorer och sannolika följderna av besluten. Tillhandahållandet av dessa uppgifter är en uppgift kvar att tjänster av en statistiker som är professionellt kompetent och själv oengagerade till politik och därför i stånd att erbjuda objektiv bedömning. Vad som krävs är en effektiv dialog mellan chef som ställer relevanta frågor och statistiker som Ugg Stockholm Insole ger relevanta svar. Hur kan denna dialog göras effektivt? Kan chefen lita statistikern? Kommer statistikern avlyssnas? Denna uppsats undersöker de förutsättningar som krävs för att säkerställa ett ömsesidigt förtroende mellan chef och informationstjänster. Den erbjuder riktlinjer Ugg I New York för beteendet hos båda parterna i dialogen. Under de senaste åren har problemet med samhällsstrukturen upptäckt lockade mer och mer uppmärksamhet och många metoder har föreslagits. Nyligen, Newman påpekade att denna fråga kan omvandlas till problemet med begränsad maximering av uppdraget matrisen över möjliga uppdelningar av ett nätverk. Han presenterar vidare att denna maximeprocess kan skrivas i termer av eigenspectrum av 'modularitet matris'. På grundval av detta arbete och vektorn partitionen tillvägagångssätt i datavetenskap, föreslår vi ett slags flervägs division tillvägagångssätt för att upptäcka samhällsstruktur komplexa nätverk. Experimentella resultat visar att algoritmen fungerar bra och är effektiv på att hitta både bra samhällen och lämpligt antal samhällen.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer