Aktuell plats: Hem -  Ugg Stockholm Butik resultat visar att god överensstämmelse erhålls

Ugg Stockholm Butik resultat visar att god överensstämmelse erhålls

Ugg Stockholm Butik

För att analysera resultatet för fasen hämtning vågfrontssensor (PRWS), en experimentell baserad på PRWS metoden har byggts. I denna uppsats använder vi flytande kristaller utrymme ljus modulator (LC-SLM) för att producera enstaka aberration och slumpmässig avvikelse, och validera Ugg Stockholm Butik förmåga PRWS mätning för eventuella avvikelser. Matematisk modell av fas hämtning mätning konstrueras utifrån diffraktionsteori och lösas med gradient baserad optimeringsalgoritm. Experimentella resultat visar att god överensstämmelse erhålls bland fel distribution, PV värde och RMS värde Zygo interferometer. Mätningen precision vågfront är 3/1000 våglängds RMS. Därför kan genomförbarhet och noggrannheten av den föreslagna metoden bekräftas. Senaste bevis pekar på den avgörande medverkan av spänningskänsliga kaliumkanaler (KV) i apoptotiska volymminskning och i regleringen av apoptos i flera system. Vi har nyligen beskrivit närvaron av en Kv-kanal, Kv1.3, i mitokondrierna av lymfocyter. Expression av kanalen korrelerade med ökad känslighet för apoptotiska stimuli. Mitokondriell Kv1.3 bidrar till Uggs Skor Kopia apoptotiska kaskaden i T-lymfocyter genom att interagera med pro-apoptotiska Bax vilket resulterar i förändring av mitokondriella funktionella parametrar och slutligen, i cytokrom c release. Den aktuella översynen sammanfattar aktuell kunskap om funktionen av Kv-kanaler i apoptos i flera celltyper samt roll mitokondriell Kv1.3 i regleringen av celldöd i lymfocyter.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer