Aktuell plats: Hem -  Ugg Stövlar Online inblandad i transkriptionell reglering och myofibrillar

Ugg Stövlar Online inblandad i transkriptionell reglering och myofibrillar

Ugg Stövlar Online

Det senaste decenniet har sett en dramatisk ökning av akademiskt intresse för ämnet av autentiska ledarskap. Vi granskar Ugg Stövlar Online denna litteratur med målet att klargöra kunskapsläget inom området. Vi börjar med en historisk översikt av konstruktionen definition och evolution. Därefter presenterar vi resultatet av en innehållsanalys av 91 publikationer som fokuserar på äkta ledarskap. Specifikt har vi granskat typen publikationen (teoretiskt, empiriskt, och utövare), bidragsgivare (t.ex. disciplin, nationalitet, och institutionell tillhörighet), teoretiska grunderna, forskningsstrategier, prov plats / typ, datainsamlingsmetoder, analyser samt nomological nätverk av autentiska ledarskap. Vi avslutar med att presentera en agenda för framtida forskning. Den ANKRD1 / CARP genen kodar för ett muskelspecifikt protein som har varit inblandad i transkriptionell reglering och myofibrillar montering. Flera funktioner på både mRNA och proteinnivåer definierar ANKRD1 som en gen vars uttryck är hårt reglerad, och avreglerad uttryck av detta protein har nyligen associerade till mänsklig medfödd hjärtsjukdom. Det är därför viktigt att definiera de intracellulära signalvägar som reglerar ANKRD1 proteinets steady-state-nivåer. Här visar vi att ANKRD1 Ugg Australia Återförsäljare Stockholm är en kortlivad protein vars nivåer är hårt reglerad av 26S-proteasomen. Dessutom har en kritisk roll för en förmodad PEST motiv fastställdes, även om andra degrons inom ANKRD1 proteinet sannolikt inblandade i kontrollen av dess intracellulära nivåer.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer