Aktuell plats: Hem -  Ugg Stövlar Kopia senaste trenderna tekniska hinder och perspektiv

Ugg Stövlar Kopia senaste trenderna tekniska hinder och perspektiv

Ugg Stövlar Kopia

Hemicellulosor utgör för närvarande den största polysackaridfraktion spillo i de flesta cellulosaetanol pilot- och demonstrationsanläggningar runt om i världen. Skälen är baserade på hemicellulosa heterogena polymera natur och deras låga jäsbarhet av de vanligaste industriella mikrobstammar. Detta dokument kommer att se över, i ett 'från jord till bränsle' närma de olika hemicellulosa strukturer som finns i lignocellulosa, utbudet av förbehandling och hydrolys alternativ inklusive de enzymatiska sådana, och den roll som olika mikrobiella stammar på processintegration som syftar till att nå en meningsfull konsoliderad bioprocessing. De senaste trenderna, tekniska hinder och perspektiv framtida utveckling är markerade. En miljö livscykelanalys utfördes för att undersöka de miljömässiga konsekvenserna av livscykeln för Hushållsost, en halvhård ost. Bedömningen visade de verksamheter som bidrar mest till osten miljöpåverkan under hela dess livscykel från utvinning av råvaror till avfallshantering. Mjölkproduktionen på gården identifierades som har störst miljöpåverkan, följt av osttillverkning vid mejeriet, detaljhandel och produktion av plastemballage. Miljöpåverkan kan minskas genom att minimera slöseri med mjölk och ost i hela livscykeln, utan någon effekt på kvaliteten på produkten. Öka Uggs Skor Billigt utbytet av ost skulle Ugg Stövlar Kopia också medföra betydande förbättringar som mindre mjölk skulle behöva produceras på gårdarna.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer