Aktuell plats: Hem -  Ugg Stövlar Återförsäljare diskuterar klassbibliotek och objektorienterad design Den

Ugg Stövlar Återförsäljare diskuterar klassbibliotek och objektorienterad design Den

Ugg Stövlar Återförsäljare

Den objektorienterade paradigmen visar stor potential som ett medel för att revolutionera mjukvaruutveckling. Under det senaste decenniet har mycket forskning riktats mot utveckling av dimensioneringsmetoder, språk, miljöer, återanvändbara bibliotek av mjukvarukomponenter och databassystem för att stödja detta paradigm. Den första delen av pappret presen terminologin i objektorienterade paradigmet, granskar toppmodern i objektorienterad programmering och diskuterar klassbibliotek och objektorienterad design. Den andra delen av pappret diskuterar dess tillämpning inom området datorstödd styrsystem design. Det hävdas att antagandet av dessa idéer kommer att öka kraftigt produktiviteten för mjukvaruutvecklare inom detta område och förbättra anläggningarna som kommer att erbjudas till användarna. Jämfört med offline shopping, kan online shopping ses som saknar mänsklig värme och sällskaplighet eftersom Ugg Stövlar Återförsäljare det är mer opersonlig, anonym, automatiserad och allmänt saknar ansikte mot ansikte interaktion. Således förstå hur man skapar kundlojalitet i onlinemiljöer (e-lojalitet) är en komplex process. I detta papper en modell för e-Lojalitet föreslås och används för att undersöka hur olika villkor för social närvaro i en B2C e-Tjänster kontext påverkar e-Lojalitet och dess föregångare av upplevd användbarhet, tillit och glädje. Denna Uggs Sweden modell examineras genom en empirisk studie som omfattar 185 individer som använder strukturekvationsmodellering. Ytterligare analys utförs för att avslöja könsskillnader beträffande hedoniska element i modellen på e-Lojalitet.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer