Aktuell plats: Hem -  Ugg Shipping To Sweden ° C hade en hög yta

Ugg Shipping To Sweden ° C hade en hög yta

Ugg Shipping To Sweden

En metod för torrslipning muskovit baserad på användningen av knivkvarnar rapporteras. Det var möjligt att producera glimmer med en partikelstorlek under 100 och 45 u0026 nbsp; um. Efter målning ades proverna in till sonikering behandling, vilket främjade delaminering av materialet. Partikelstorleksfördelningen visar att sonikerade glimmer har fler partiklar i storleksintervallet 10-50 u0026 nbsp; um än gör icke-sonikerat glimmer har. Detta tyder också på en minskning av den genomsnittliga partikelstorleken. Karakterisering av den behandlade muskovit med svepelektronmikroskopi visade en Ugg Shipping To Sweden mycket delaminerad material med en plattliknande struktur. Produkterna karakteriserades genom kemisk analys och röntgendiffraktion, för. Denna glimmer har redan använts för syntes av pärlemorpigment. Aktivt kol pulver (ACP) med unika morfologier framställdes från ullfibrer genom kemisk aktivering vid olika förkolning temperaturer och impregneringsförhållanden. Dessa material karakteriserades genom elementaranalys, svepelektronmikroskopi (SEM), termogravimetrisk analys (TGA), adsorption / desorption av N2 och metylenblått (MB) adsorption. Ytegenskaperna hos de aktiverade kolpulver (ACP) var avsevärt påverkas av aktiveringstemperaturen och aktiveringsprocessen. ACP aktiveras av 2-stegs K2CO3 (K2CO3 / char värde av 2) vid 600 u0026 nbsp; ° C hade en hög yta (438 u0026 nbsp; m2 u0026 nbsp; G- u0026 nbsp; 1), och en stor porvolym (0,197 u0026 nbsp; cm2 u0026 nbsp; g- u0026 nbsp; 1) med en genomsnittlig pordiameter på 0,858 u0026 nbsp; nm. De Ugg Boots Price var också mycket effektiv i adsorption av MB.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer