Aktuell plats: Hem -  Ugg Kopia tillämplig på många tillverkningsprocesser när man

Ugg Kopia tillämplig på många tillverkningsprocesser när man

Ugg Kopia

Den transienta konvektiva-transport värmeöverföring ekvationen är tillämplig på många tillverkningsprocesser när man analyserar deras termiska beteende. Den finita elementformulering för ett sådant problem på en process domän ger ett system av ordinära differerential ekvationer som kännetecknas som 'hård'. Omsorgsfull hantering av lösningen krävs i syfte att undvika oscillerande och felaktiga resultat. Detta problem kan undvikas genom att välja en lämplig upprepning schema tillsammans Ugg Kopia med en effektiv steplength styralgoritm. I detta papper en automatisk steplength styralgoritm har utvecklats och genomförts i ett finita elementprogram för transient konvektiva-transportekvationen. Algoritmen har testats med användning av ett exempel som representerar en tillverkningsprocess. Denna uppsats undersöker tätorten fördelarna med en transport förbättring i en stad genom att modellera mikrostrukturen hos tätort utifrån monopolistisk konkurrens av differentierade mellanprodukter. Ordentligt utvidgas till att omfatta variation distorsion utöver pris distorsion, Harberger s mått på överskottsbörda ger tätorten fördelar. Tätorten Fördelarna är positivt om större mångfald i utbudet är konkurrensfrämjande; Men i det konkurrensbegränsande fallet, vi kan inte utesluta möjligheten av negativa ytterligare fördelar. Om det finns flera städer, kan netto agglomerationsfördelar fördelarna vara negativt när andra städer som upplever en minskning av befolkningen Ugg Skor Barn har större agglomerationsfördelar.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer