Aktuell plats: Hem -  Ugg I New York systemet med olika innehåll av fenylglycidyleter

Ugg I New York systemet med olika innehåll av fenylglycidyleter

Ugg I New York

Autokatalytiska bota kinetik för ett epoxisystem studerades genom isoterm DSC-analys. Det system som används i denna studie var diglycidyletern av bisfenol A (DGEBA) / 4,4'-metylendianilin (MDA) systemet med olika innehåll av fenylglycidyleter (PGE) -acetamid (AcAm). Oberoende av PGE-AcAm innehåll, form av omräkningskurvorna var sigmoideum, och detta innebar att DGEBA / MDA / PGE-AcAm systemet genomgick en autokatalytisk bota reaktion. När PGE-AcAm innehåll ökat, botemedlet ökat på grund av den roll som katalysator för hydroxylgrupper i PGE-AcAm. Uggs Återförsäljare Göteborg Från jämförelsen mellan teoretisk förutsägelse och experimentella data, Ugg I New York visade det sig att den autokatalytisk uttrycket korrekt representerade analysera härdnings kinetik dessa system. Denna uppsats undersöker en situation där allmänhetens inflations förväntan varierar smidigt med nuvarande och tidigare inflations realiseringar. Vi konstruerar en stationär Markov perfekt allmän jämvikt med en kontinuerlig förväntningar mekanism, i vilken regering rykte spelar en viktig roll. De hållbara steady state uppblåsningar är många och graderna uthållighet är obestämda. Detta gör våra jämvikter förklara inte bara höga och ihållande uppblåsningar men också lika rikliga episoder av framgångsrika disinflations. Intressant nog analysen här och de senaste bidragen till den dynamiska seigniorage litteraturen potentiellt kan generera några observation likvärdiga ekonomiska fenomen trots sina rättade kontraster i orsaker och effekter.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer