Aktuell plats: Hem -  Ugg I London av diamant skärpunkter har varit investigated The

Ugg I London av diamant skärpunkter har varit investigated The

Ugg I London

Herpes simplex-virus (HSV) -infektion kräver bindning av det virala höljet glykoprotein D (gD) till cellytreceptorer. Vi rapporterar röntgen strukturerna i ett lösligt, stympad ektodomän av Gd både ensam Ugg I London och i komplex med ektodomänen av dess cellulära receptor HveA. Två bundna anjoner föreslå eventuella bindningsställen för en annan gD receptor, en 3-O-sulfonerad heparansulfat. Oväntat strukturerna avslöja en V-liknande immunoglobulin (Ig) faldigt i kärnan av gD som är nära relaterad till cellulära adhesionsmolekyler och flankerad av stort N- och C-terminala förlängningar. Den receptorbindande segment av gD, en N-terminal hårnål förefaller konforma flexibel, vilket tyder på att en konformationsförändring som åtföljer bindning kan vara en del av den virala ingångsmekanismen. En tredimensionell profilometri har utvecklats i syfte att utvärdera slipskiva yta topography.By tillämpa denna metod för mätning av topografin av en metall bunden diamantskiva klädd med en slip stick metod, effekten av förbandsförhållanden på generation mekanism av diamant skärpunkter har varit investigated.The erhållna resultaten är som följer. (1) Spetsarna på diamantkornen ligger i hjulet yttersta ytlagret är tillplattade. (2) Fördelningen mönster skära punkter i radiell riktning ändras från exponentiell till enhetliga som förbandet villkoret blir ojämn. (3) Den grova dressing tillstånd Rea Ugg Australia orsakar en högre spannmåls utstick, men graden begränsas i det fall då rubbas av diamant spannmål är dominant.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer