Aktuell plats: Hem -  Ugg Handskar enkla massaktion type 4 4 Osymmetriska börser behandlas

Ugg Handskar enkla massaktion type 4 4 Osymmetriska börser behandlas

Ugg Handskar

En modifiering av Cutler-Skägg, eller bryggfliken, teknik för övre ögonlocket rekonstruktion med donator sklera för böjd ersättare utfördes i 26 patienter med uppföljning som sträcker sig från åtta månader till nio år. Eftersom klaffen avancerat från det nedre ögonlocket normalt innehåller lite eller inget hasled, är donator sklera införd mellan konjunktiva-lägre lock sårhake och hud-muskellager och fixeras medialt och lateralt till vrist resterna och levator aponeurosis superiorly för att tillhandahålla innehåll och stabilitet till det övre locket. Användning av donator sklera för böjd ersättare har gett en mer normal utseende och större stabilitet till den rekonstruerade övre ögonlocket. Ingen infektion, krympning, eller avslag har inträffat. 1,1. Villkoren för joniska utbytes jämvikter härleds genom en tillämpning av klassiska termodynamik. Endast termodynamiskt definierade termer är used.2.2. De lämpliga joniska termer koncentrations härleds genom en modifiering av en statistisk teori om lokaliserade monolager på grund av Fowler och Guggenheim.3.3. Teorin första gången tillämpas på ett uni-univalent utbyte. Den resulte ekvationen är av den enkla massaktion type.4.4. Osymmetriska börser behandlas genom att kombinera en metod som först presenterades av Guggenheim med en analys av Ugg Boots Price problemet med ömsesidigt jonisk interaktion i ett monolager av blandvalenstyper. Jämviktsutbytes ekvationer av en mass typ åtgärd är developed.5.5. Vanselow väl kända ekvation är en ungefärlig form av ekvation härrör Ugg Handskar i detta dokument.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer