Aktuell plats: Hem -  Ugg Göteborg hur effektiva de olika metoderna Både

Ugg Göteborg hur effektiva de olika metoderna Både

Ugg Göteborg

Tio metoder för provtagning beach kull testades på 16 stränder runt om i Firth of Forth, Skottland för att fastställa hur effektiva de olika metoderna. Både färska och / eller ackumulerade kull provtogs. Vissa metoder var mer effektiva för inspelning bruttobelopp för kull. Maximala kull räknas kunde erhållas genom att kartlägga den övre gränsen av stranden (t.ex. vegetation linje, stödmur, stenar). Lägsta belopp erhölls genom lantmäteri en fem meter brett bälte transekt Ugg Online Shop från vegetationen linjen till stranden. Vissa bias mot att lyfta fram särskilda kull typer visades genom särskilda metoder. Slutsatsen var att det fanns fördelar och nackdelar för varje metod och att målen för studien i slutet skulle bestämma metoden. Efter två år av utarbetandet en ny lagstiftning antogs 2006 i Grekland, som ger en tilltalande inmatningstariff (FiT) system för solceller (PV). Svaret från marknaden var omedelbar med mer än 7947 Ugg Göteborg licenser har lämnats in på mindre än 2 år. Effektiviteten dock av ett incitament 'system kan inte bedömas enbart med svaret av potentiella investerare. Syftet med denna uppsats är att presentera och diskutera en kvantitativ bedömning av denna nyinförda FiT lag i Grekland, med avseende på dess attraktiva för investerare, dess effektivitet mot lansera en ny marknad, dess kostnadseffektivitet och dess förmåga att lyfta icke-ekonomiska hinder som lett till betydande förseningar i spridningen av RES under de senaste 10 åren.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer