Aktuell plats: Hem -  Ugg Butikk I London psykiatriska tillstånd som aggression ätstörningar depression

Ugg Butikk I London psykiatriska tillstånd som aggression ätstörningar depression

Ugg Butikk I London

Sedan dess ursprungliga beskrivning 2007, är anti-N-metyl-D-aspartat-receptorn (anti-NMDAR) encefalit associerad med en äggstocks teratoma en alltmer erkänd etiologi tidigare oförklarlig encefalopati och encefalit. Extreme deltaborste (EDB) är en ny elektroencefalogram (EEG) konstaterande ses i många patienter med anti-NMDAR encefalit. Närvaron av detta mönster är associerat med en mer långvarig sjukdom, fastän specificiteten för detta mönster är oklart. Dessutom frekvensen och känslighet EDB i anti NMDAR encefalit och dess konsekvenser för utfallet har ännu inte fastställts. Vi rapporterar en patient med tidig bevis på extrem delta pensel och ihållande detta mönster 17,5 u0026 nbsp; veckor senare med lite klinisk förbättring. Serotonerga mekanismer är involverade i könsrelaterade beteenden och psykiatriska tillstånd Ugg Butikk I London som aggression, ätstörningar, depression, Uggs Kopior Sverige impulsivitet eller självmord. Vi studerade könsskillnader i den levande människohjärnan typ-2 serotoninreceptor (5HT2r). Tjugotvå friska åldersmatchade män och kvinnor undersöktes med hjälp av positronemissionstomografi och selektiva radiospår, 18F-märkt altanserin. Bindning kvantifierades med användning av en icke-linjär minsta kvadratminimeringsproceduren. Vi fann signifikant högre 5HT2r bindningsförmåga hos män än hos kvinnor, särskilt i cortex frontallob och cingulum. Distinkt ansvar för män och kvinnor att drabbas av några psykiska störningar som svarar på serotonerga medel kan ha samband med skillnader i hjärnans serotoninreceptorer.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer