Aktuell plats: Hem -  Ugg Boots Sweden beslut kan göras tillfreds avvisa eller

Ugg Boots Sweden beslut kan göras tillfreds avvisa eller

Ugg Boots Sweden

En sex-fack elektrocell med univalent jonselektiva membran studerades för att avlägsna natriumklorid från mänsklig urin. Beteendedata ström-spänning erhölls vid fyra fluidhastigheter på mellan 0,015 till 0,083 m / s, och fyra urinutspädningsförhållanden som sträcker sig från 3200 till 12800 ppm, baserat på kloridsalter koncentration. Ion kromatografi visade att den högsta natriumklorid procentsats för kontinuerlig gång genom driftsform var 91,0% uppnås på det mest utspädda Ugg Boots Sweden lösningen (U = 0,039 m / s och i = 57 A / Uggs Kopior Sverige m2). För sats recirkulation, de operativa spänningar var 5,0, 7,5 och 9,0 V och en konstant hastighet av 0,083 m / s användes. Under denna driftsform högsta avlägsnande, 98,5%, uppnåddes vid en potential på 9,0 V. En strikt hierarkisk meddelandeöverföringssystemet kräver att ett meddelande följer en specificerad remiss väg såvida äntligen det antingen förkastas eller fylls på någon av de informationscentrum inom nätverket. Alltså vid varje nod i nätverket tre beslut kan göras: tillfreds, avvisa, eller hänvisa meddelandet till den efterföljande nod i hierarkin. Genom att associera sannolikheter och kostnader med vart och ett av dessa beslut, utvecklar vi en Markovian modell för den totala nätkostnad. Medelvärdet och variansen av den totala kostnaden härrör. Tillämpligheten av modellen diskuteras genom att betrakta problemen med uppskattningen av nödvändiga parametrar. I synnerhet är en kö teoretisk modell utvecklades för att uppskatta svarstid för ett meddelande i ett informationscentrum.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer