Aktuell plats: Hem -  Ugg Boots R plasmid visade sig vara annorlunda

Ugg Boots R plasmid visade sig vara annorlunda

Ugg Boots

Experiment utfördes för att testa hypotesen att innehav av samma nonconjugative R plasmid med olika isolat av Pasteur multicida antydde att de var av samma klon. Sju isolat av P. multicida studerades, två besatt en identisk nonconjugative R-plasmid (pVM109), fyra besatt annan (pVM110), och ett isolat besatt en nonconjugative R plasmiden relaterad till pVM110. Fenotypiska och genotypiska egenskaper hos isolaten bestämdes och jämfördes. Ugg Boots Isolat som har samma nonconjugative R plasmid visade sig vara annorlunda, och isolat som har en annan nonconjugative R plasmiden visades vara densamma. Vi drar slutsatsen att innehav av ett identiskt nonconjugative R plasmid med två isolat av P. multocida innebär inte clonality. Mekanismen för kapitel 19 i Kanada och USA frihandelsavtalet tvistlösning var av central betydelse för Kanadas underteckna det avtalet, eftersom ökad exponering av kanadensiska exporten till anklagelser om dumpning och / eller subventionering hade blivit ett stort problem för regeringstjänstemän. Detta dokument beskriver FTA: s binationellt tvistlösningsprocessen och utvärderar effekterna av denna förändring i administrativ praxis på aktualitet, kvalitet och enhetlighet i recensioner av dumpning, subventionering, och slutsatser om skada under de första fem åren av verksamheten. Slutsatsen är att den erfarenheten i dessa avseenden allmänhet har varit positivt för båda parter och det Uggs Australia Sweden framgångsrika institutionell innovation har därför med rätta i det nordamerikanska frihandelsavtalet.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer