Aktuell plats: Hem -  Ugg Barn Sverige irakisk råolja utvärderades med användning av

Ugg Barn Sverige irakisk råolja utvärderades med användning av

Ugg Barn Sverige

De kompletterande styrkor som ledningen omdöme och statistiska metoder kan ge till prognosprocessen Uggs Återförsäljare Göteborg har diskuterats. Denna pappers recensioner forskning om effektiviteten av metoder som är utformade för att tillåta dom och statistiska metoder som ska integreras när kortsiktiga punktprognoser krävs. Tillämpningen av både frivilliga och mekaniska metoder integrations beaktas och villkor identifierats där användningen av särskilda metoder är lämpligt, enligt aktuell forskning. Samtidigt som vi erkänner kraften i mekaniska metoder integrations som exkluderar fördömande prognosmakare från integrationsprocessen föreslår papper som framtida forskningsinsatser bör fokusera på utformningen av prognoser stödsystem som underlättar frivillig integration. De termiska stabiliteterna hos petroleumdestillat med kokpunkten (kp) i intervallet 250 till 425 ° C som framställts från ett medium irakisk råolja utvärderades med användning av olika thermoanalytical tekniker: differentialscanningkalorimetri; termogravimetri; och differentiell termogravimetri. Resultat erhållna från dessa metoder var korrelerade med några av de fysikalisk-kemiska egenskaperna hos de destillat som studerats. Det visades genom differentiell svepkalorimetri att stabiliteten hos de destillat ökade med ökning av deras totala aromatiska beståndsdelar, men var Ugg Barn Sverige inte relaterad till det totala innehållet av svavelföreningar som är närvarande. Termogravimetri indikerade att de termiska stabilitet av destillat ökade med ökning av deras motsvarande medelmolekylvikter.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer