Aktuell plats: Hem -  Ugg Barn SDR enzymer Av stort intresse är

Ugg Barn SDR enzymer Av stort intresse är

Ugg Barn

Vi studerar problemet med vikande horisont kontroll för stokastiska tidsdiskreta system med avgränsas styringångar och ofullständig tillståndsinformation. Givet ett lämpligt val av kausala kontroll politik, vi först presentera en liten förlängning av Kalman filter för att uppskatta tillståndet optimalt i medelkvadrat förnuft. Vi visar sedan hur man öka Uggs Butikk I Oslo den underliggande optimeringsproblemet med en negativ avdrift liknande tvång, vilket gav en andra ordningens kon program som skall lösas period nätet. Vi bevisa att vikande horisonten genomförandet av de resulterande kontrollpolitiken gör staten det övergripande systemet för medelkvadrat avgränsas under milda Ugg Barn antaganden. Vi diskuterar också hur vissa kvantiteter som krävs av den finita-horisonten optimeringsproblemet kan beräknas off-line, vilket minskar den on-line beräkning. Kristallstrukturen av (3R) -hydroxyacyl-CoA-dehydrogenas i råtta peroxisomal multifunktionella enzymet typ 2 (MFE-2) löstes vid 2,38 Å upplösning. Den katalytiska enheten avslöjar en α / β kortkedjig alkoholdehydrogenas / reduktas (SDR) vika och konformationen för den bundna nikotinamidadenindinukleotid (NAD +) hittades i andra SDR enzymer. Av stort intresse är den separata COOH-terminala domänen, vilket inte ses i andra SDR strukturer. Denna domän avslutar den aktiva platsen hålighet grann monomeren och sträcker dimeriskt interaktioner. Peroxisomal sjukdomar som uppstår på grund av punktmutationer i den dehydrogenas-kodande regionen av MFE-2-genen kan mappas till förändringar i aminosyror som är involverade i NAD + bindande och proteindimerisering.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer