Aktuell plats: Hem -  Ugg Australia Sweden avlägsnades genom utfällning och vanillin extraherades

Ugg Australia Sweden avlägsnades genom utfällning och vanillin extraherades

Ugg Australia Sweden

Ett analytiskt förfarande för den stabila isotopförhållande-analys av vanillin i glass och yoghurt beskrivs. De mjölkproteiner avlägsnades genom utfällning och vanillin extraherades genom vätske-vätskeextraktion. Flera lösningsmedel testades för att uppnå maximal återhämtning för vanillin. Separation från medföljande komponenter utfördes genom semipreparativ HPLC. Efter kromatografi flera provberedningsmetoder för off-line överföring av de vanillin fraktionerna testats och optimerats för att minimera förlusterna av vanillin. 13C / 12C-förhållande av fraktionerna bestämdes genom 13C-EA-IRMS. Metoden tillämpades på prover erhållna från lokala livsmedelsbutiker. Majoriteten av proverna innehöll autentisk vanillin. Denna not diskuterar och demonstrerar metoder, både undersökande och bekräftande, för att analysera data från vänskap nätverk som samlats in under tiden. Fokus ligger på stokastiska modeller för dyadisk interaktion utformad för att kvantifiera den strukturella effekten av ömsesidighet på båge förändringar. Ugg Återförsäljare Sverige Nätverken studerade tidigare analyserats av Hallinan (Social Networks 1: 193-210) som gällde stabilitet dyadisk val och riktningen av förändring av asymmetriska dyader till antingen ömsesidiga eller null dyader. Dessa aspekter av nätverken är verkligen av sekundär betydelse för effekten av bjuda tillbaka val på sannolikheterna för dyadisk förändring. Åtgärder Ugg Australia Sweden av detta 'ömsesidighet effekt' presenteras, och kommenterar den logiska grunden för tidskontinuerliga Markovkedjor som modeller för nätverk ges.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer