Aktuell plats: Hem -  Ugg Australia Storleksguide leda till överinvesteringar när fri tillgång

Ugg Australia Storleksguide leda till överinvesteringar när fri tillgång

Ugg Australia Storleksguide

Ett kontinuum modell för tillväxt av själv monterade kvantprickar som innefattar ytdiffusion, en elastiskt deformerbar substrat, vätande interaktioner och Ugg Stockholm Insole anisotropisk Ugg Australia Storleksguide ytenergi presenteras. Med hjälp av en liten lutning approximation en tunnfilms ekvation för ytan profil som beskriver mångfacetterad tillväxten härrör. En linjär stabilitetsanalys visar att anisotropi verkar för att destabilisera ytan. Det sänker den kritiska höjden av platta filmer och det finns en anisotropi styrka över vilken alla tjocklekar är instabila. En numerisk algoritm baserad på spektral differentiering presenteras och simuleringar utförs. Dessa visar tydligt faceting av de växande öar och en makt lag grövre beteende. Många produkter och tjänster som inte säljs på öppna plattformar, men om konkurrerande vinstdrivande plattformar, som tar ut köpare och säljare för åtkomst. Vad är effekten av vinstdrivande förmedling på säljaren investeringsincitament? Eftersom vinstdrivande mellanhänder minskar de tillgängliga hyrorna på marknaden, kan man naivt misstänka att säljarna har svagare investeringsincitament med konkurrerande vinstdrivande plattformar. Men visar vi att vinstdrivande förmedling kan leda till överinvesteringar när fri tillgång skulle leda till underinvestering eftersom investeringsbeslut påverkar styrkan i indirekta nätverkseffekter och därmed tillträdespriser. Vi karakteriserar effekten av vinstdrivande förmedling om incitament investerings beroende på vilken typ av investeringar och på vilken sida av marknads singlehomes.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer