Aktuell plats: Hem -  Ugg Australia Rea utvärdera förekomsten och betydelsen av eventuella

Ugg Australia Rea utvärdera förekomsten och betydelsen av eventuella

Ugg Australia Rea

Porösa kolelektroder har betydande potential för energieffektiv vatten avsaltning med hjälp av en lovande teknik som kallas kapacitiv avjoniseringsfilter (CDI). I CDI, är saltjoner avlägsnas från bräckt vatten vid applicering en elektrisk spänningsskillnad mellan två porösa elektroder, där jonerna kommer tillfälligt immobiliserade. Dessa elektroder är tillverkade av porösa kol optimerade för salt Uggs Barn Sverige lagringskapacitet och jon och elektrontransport. Vi granskar vetenskapen och tekniken för CDI och beskriva olika möjliga elektrodmaterial och de olika metoder för provning av material och utrustning. Vi sammanfattar de olika alternativ för CDI-design och eventuella driftlägen, och beskriva de olika teoretiska-konceptuella angreppssätt för Ugg Australia Rea att förstå fenomenet CDI. • preoperativ ångest är en vanlig komponent i den kirurgiska erfarenheten, och ökade nivåer av ångest kan förändra en patients kirurgisk kurs och orsaka ökad postoperativ smärta. • En genomgång av litteraturen gjordes för att utvärdera förekomsten och betydelsen av eventuella samband mellan preoperativ ångest och postoperativ smärta. • Även KONFLIKT hittades i de artiklar som granskades visade de flesta av de tillgängliga bevisen ett positivt samband mellan preoperativ ångest och postoperativ smärta. • Ytterligare studier bör genomföras för att fastställa sambandet mellan preoperativ ångest och postoperativ smärta och att fastställa lämpliga omvårdnadsåtgärder. AORN J 85 (mars 2007) 589-604. © AORN, Inc, 2007.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer