Aktuell plats: Hem -  Ugg Australia Handskar variabilitet I detta arbete är en

Ugg Australia Handskar variabilitet I detta arbete är en

Ugg Australia Handskar

Färgade pigment med hög nära infraröd reflektans och inte bygger på giftiga metalljoner som kadmium, bly och kobolt söks som coola färgämnen. Genom lämplig dopning två pigment Ce-Pr-Mo och Ce-Pr-Fe har utvecklats för att erbjuda en rödbrun och rödaktig orange färg, respektive. Dessa pigment har karakteriserats och befunnits vara mycket kristallint med en genomsnittlig storlek på 300 u0026 nbsp; nm. En förskjutning i bandgapsenergi 2,21-2,18 u0026 nbsp; eV har observerats när Li2CO3 användes som mineraliserings. Svepelektronmikroskop-energidispersiv röntgenanalys (SEM-EDAX) mätning skulle ge en enhetlig grind form och fördelning av metalljon, med över 65% reflektans i NIR-området, kan dessa pigment väl tjäna som kyler färgämnen. Sunspot nummer är tillgängliga för de senaste fyra Ugg Skor Sverige århundradena. Men solaktiviteten index med en längre tidsperiod som krävs av geofysiker och sol fysiker. Den årliga blotta ögon solfläckstalet tidigare rekonstrueras med hjälp av observationer som registrerats i historiska dokument. Vissa studier från olika sol proxies (inklusive radiokoldatering och aurora register) visar närvaron Ugg Australia Handskar av den så kallade Suess cykel (ca 200 år) i solar variabilitet. I detta arbete är en modifierad Lomb-Scargle periodogram analys som används för att undersöka Suess cykeln i blotta ögon observationer av solfläckar under 200 f.Kr.-1918 e.Kr.. Den viktigaste egenskapen av periodogrammet är en cykel med en frekvens mycket nära Suess cykeln, även om denna cykel inte är signifikant statistiskt.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer