Aktuell plats: Hem -  Köpa Uggs På Nätet den isoelektriska punkten inte förändrades efter

Köpa Uggs På Nätet den isoelektriska punkten inte förändrades efter

Köpa Uggs På Nätet

Molekyldynamik banor för nötkreatur mitokondrie F1-ATPas används för att demonstrera rörelserna och interaktioner som äger rum under den elementära (120 ° rotation) steg i γ subenheten. Resultaten visar hur rotation av γ-subenheten inducerar de observerade strukturella förändringar i de katalytiska β-subenheter. Både steriska och elektrostatiska interaktioner bidrar. En 'jonisk spår' av Arg och Lys-rester på den utskjutande delen av γ-subenheten spelar en roll för att styra rörelserna hos β-subenheter. Experimentella data för mutanter av DELSEED motiv och gångjärnsregionen tolkas på grundval av de molekylära dynamik resultat. Banan ger en enhetlig dynamisk beskrivning av de kopplade subenhet motioner inblandade i 120 ° rotations cykler av F1-ATPas. Vi rapporterar om plasma ytbehandling av sub-micron aluminiumpulver genom Uggs Australia Göteborg Diffus Coplanar Surface Barrier Discharge (DCSBD) i luften. Även om den isoelektriska punkten inte förändrades efter plasmabehandling, resultaten indikerade en förbättrad kolloidal stabilitet behandlat pulver, speciellt när ultrasonikering användes som homogenisering metod. Suspensioner framställda från plasma behandlade pulvret uppvisar också lägre pH-värden jämfört med de för ursprungliga pulver. FTIR-analys bekräftade ökad sorption förmåga behandlat pulver. Polykristallin aluminiumoxidkeramer framställda från Köpa Uggs På Nätet det behandlade pulvret besitter betydligt finare mikrostruktur jämfört med de som framställts av obehandlade pulver. Dessa fynd kan ha en betydande inverkan på keramiska teknik.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer