Aktuell plats: Hem -  Billiga Uggs Skor person är direkt skadat att rädda

Billiga Uggs Skor person är direkt skadat att rädda

Billiga Uggs Skor

Den aktuella forskningen utforskar förhållandet mellan känslan socialt ansluten och beslutsfattande i hög konflikt moraliska dilemman. Hög konflikt moraliska dilemman grop utilitaristiska utfall, där en person är direkt skadat att rädda fem andra, mot människors sociala intuitioner och värderingar, t.ex. 'Skada inte andra.' Rita på socialitet motivation forskning, förutspår vi att känna socialt anslutna ökningar utilitaristiska val i hög konflikt moraliska dilemman. Vi stöder denna förutsägelse i tre studier. Våra Billiga Uggs Skor studier manipuleras socialt sammanhang oberoende av dilemmat sammanhanget, med hjälp av levande sociala interaktioner (Studier 1-2) och ett återkallande uppgift (Studie 3). I studierna ger de förmås att känna social anslutning görs mer nytto val i en hög konflikt moraliskt dilemma. Vi studerar endimensionell transporter i fokuserad-ion-beam skriven i planet-gate transistorer på III-V hetero vid måttligt låga temperaturer Uggs Göteborg atzerobiaswithoutany yttre magnetfält appliceras. I enlighet med ett förslag nyligen om A. Guld och L. Calmels, 'Valley-och spin-beläggning instabilitet i kvasi-endimensionella gas', Phil. Mag. Lett.74, 33 (1996) och tidigare experimentella data, observerar vi platåer i källan-drain ledningsförmåga betraktas som en funktion av styrspänningen, inte bara vid multiplar av 2e2 / hbut också tydligt ate2 / h, strax innan kanal stänger till noll ledningsförmåga. Detta kan tolkas som en många-elektroneffekten, nämligen som en roman ballistiskt ferromagnetiskt grundtillstånd kringgå standardbeskrivningar och satser.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer