Aktuell plats: Hem -  Billiga Uggs I London när det gäller nuvarande kapacitet och

Billiga Uggs I London när det gäller nuvarande kapacitet och

Billiga Uggs I London

Effekttätheten för varje IFMIF deuteronen balk utesluter användningen av interceptive diagnostik för övervakning avvikelser från likformighet överstigande ± 5%, vilket kan orsaka kokning av litium målet inom 10 u0026 nbsp; ps. En balk monitor med tillräckligt snabb svarstid krävs därför att fungera som diagnosverktyg och förreglingssignalen. Denna artikel utforskar de alternativ som finns när det gäller nuvarande kapacitet och framtida utveckling. Bedömningskriterier inkluderar signalbrusförhållande, känslighet för förändringar i strålen enhetlighet, svarstid diagnos (som måste vara sub-mikrosekund), strålning hårdhet och åldrande / livstids svar. Det finns ingen bevisad diagnostisk kan uppfylla alla krav, men lovande kandidater identifieras och ytterligare utvecklingsmöjligheter diskuteras. Komplexet resistivitet förknippas med diffusion och rörelse virvel linjer i det blandade tillståndet används för att härleda jämvikts fluktuation spektrum av potentialskillnaden längs en supraledande remsa. I närvaro av en transportström avdriften och krypning av flussmedlet bidrar icke-jämviktskomponenter till spektrumet och dessa är härledda från de mikroskopiska stokastiska detaljerna i transportmekanismerna. Några allmänna resultat för spektrumet härleds för godtycklig geometri. Det visas att geometrin av remsan och Ugg Stövlar Göteborg de potentiella sond påverkar i hög grad formen av spektrumet medan dess intensitet beror också på Billiga Uggs I London statistiken för bunt bildning. Spektrat för en procession av flödeslinjer beror på om de färdas remsan mellan eller utanför sonderna.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer