Aktuell plats: Hem -  Billiga Uggs simulera ytan vågighet av komponenterna Resultat

Billiga Uggs simulera ytan vågighet av komponenterna Resultat

Billiga Uggs

En analytisk modell för att förutsäga olinjära dynamiska svar i ett rotorlagersystem på grund av ytan vågighet har utvecklats. I den analytiska formuleringen kontakterna mellan rullkroppar och tävlingarna betraktas som icke-linjära fjädrar, vars styvhet erhålls genom att använda Hertz elastisk kontakt deformation teori. De styrande differentialekvationer av rörelse erhålls genom att använda Lagranges ekvationer. Den implicita typen numerisk integration teknik Newmark-β med Newton-Raphsons metod används för att lösa icke-linjära differentialekvationer iterativt. Ett datorprogram har utvecklats för att simulera ytan vågighet av komponenterna. Resultat presenteras Billiga Uggs i form av snabba Fourier transformation Ugg Boots Sweden med Överenskommelse av olika författares experimentella undersökningar. En beskrivning av de metoder som används för att bygga en hög kvalitet, är heltäckande referensbibliotek av elektron-jonisering masspektra presenteras. Tonvikten ligger på de mest utmanande delen av detta projekt-för förbättring av kvaliteten genom expertbedömning. De metoder som används för denna uppgift har utvecklats under loppet av en spektrum-för-spektrum översyn av ett bibliotek innehållande väl över 100.000 spektra. Även om effektiviteten i denna kvalitetsförbättring uppgift berodde kritiskt på den expertis som utvärderarna, är ett antal riktlinjer diskuteras vilka befanns vara effektiva i att utföra denna betungande och ofta subjektiva uppgift. Ett antal specifika exempel på särskilt utmanande uppgift spektrumredigering ges.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer