Aktuell plats: Hem -  Baby Uggs Göteborg 3T3 celler Koncentrationen av suramin i dessa

Baby Uggs Göteborg 3T3 celler Koncentrationen av suramin i dessa

Baby Uggs Göteborg

Överdriven markanvändning förordningar som syftar till innehåller stadsutglesning har kritiserats, eftersom de kan överkompensera för de externa effekterna av okontrollerad greenfield utveckling och bidra till stagnation i husbyggen. Skatt på byggnaden i grönområden kan vara ett instrument för att balansera städernas tillväxt och skydd av landskapet. Detta paper diskuterar utveckling skatt och sätter det i samband med andra planeringsinstrument. Det Recensioner en nyligen politisk debatt i Nederländerna avseende införandet av en öppen plats skatten och forskning om denna skatt. Det undersöker också den politiska processen, vilket resulterade i att skatten inte införs. Slutligen slutsatser dras om beskattning av utvecklingen kan vara ett användbart instrument för att komplettera andra åtgärder planerings. Använda akridinorange som reporter förening, visar vi att suramin in och ackumuleras i låga pH intracellulära fack (endosomer, lysosomer, och trans-Golgi komplex) av normal och v-sis-trans NIH Baby Uggs Göteborg 3T3-celler. Koncentrationen Ugg Australia Malmö av suramin i dessa sura fack beräknas vara u0026 gt; 150 pM, högre än den koncentration som är känd för att fullständigt inhibera interaktionen av blodplättshärledd tillväxtfaktor (PDGF) -receptorn och v-sis-genprodukten. Dessa resultat stöder hypotesen att suramin reverserar den transformerade fenotypen av v-sis-transformerade celler genom in i cellen via endocytos och blockerar interaktion av v-sis-genprodukten och PDGF-receptorn i intracellulära organeller.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer