Den Nirim tvåstegs ljus gas pistol installerades 1994 och har utvecklats för att generera subtera Pascal dynamiska tryck. Vi presenterar de senaste framstegen i pistol drift med väte som drivgas. Under provbilder, har Hugoniots av Si...

I denna korta meddelandet, anser vi en genomsnittlig exit tids problem för en icke-degenererad, tvådimensionell, tillsammans diffusionsprocess Mt = (xt, yt) Mt = (xt, yt) i det inre av en krökt domän Dψ = {( x, y) ∈R + 2: y \u002...

Hälsoekonomer använder ofta loggmodeller för att hantera skeva utfall, såsom hälsa utnyttjande eller hälsoutgifter. Litteraturen ger ett antal alternativ uppskattning metoder för loggmodeller, inklusive ordinarie minsta kvadrat p...

Ett analytiskt förfarande för den stabila isotopförhållande-analys av vanillin i glass och yoghurt beskrivs. De mjölkproteiner avlägsnades genom utfällning och vanillin extraherades genom vätske-vätskeextraktion. Flera lösning...

Ett kontinuum modell för tillväxt av själv monterade kvantprickar som innefattar ytdiffusion, en elastiskt deformerbar substrat, vätande interaktioner och Ugg Stockholm Insole anisotropisk Ugg Australia Storleksguide ytenergi presen...

Fragmentet HCO, framställs av acetaldehyd genom fotolys vid 300 nm, upptäcktes av laser-inducerad fluorescens av B2A'-X2a 'övergångar. Fluorescens livstid HCO B staten minska snabbt då fotolys energi ökar, vilket indikerar en star...

De flesta studier som undersöker användarnas interaktion med datorer fokuserar antingen på nybörjare eller experter. Diskretionär användare av datorer, till exempel advokater, chefer, administratörer och professorer har ignorerat...

En 1993 sydafrikanska levnadsstandard undersökning dokumenterat arvet efter apartheid i formulär höga ojämlikhet och mänsklig otrygghet. Rita på en 1998 ombesiktning av hushållen i 1993 studien utforskar detta papper om detta arv...

Modellen av plana slump ytor utan spikar visar nontrivial kritiska beteende Uggs Skor Stockholm på en fyrdimensionell gitter. I denna artikel kommer vi ta upp oss till frågan om strängen spänningen har en ändlig kontinuum gräns vi...

Metoder för att förutsäga brand, explosion och toxiska Uggs Butik Sverige skador efter förlust av inneslutning är väl etablerade för idealiserade förhållanden. I fallet med tyngre än releaser luftgaser, många avancerade sprid...

[<< Föregående]   1  2  3  4  5 ...  [Nästa >>] 
senaste kommentarer